Muybastos

UDAL-GOBERNUA BAKARRIK DAGO ETA INPOSATZEN JARRAITZEN DU

auzonala-pilotalekia-gasteiz-antzokia-2

MUGIMENDUA IRUDIKATU, MUGITU GABE. UDAL-GOBERNUA BAKARRIK DAGO ETA INPOSATZEN JARRAITZEN DU.

Udal-gobernuak Gasteiz Antzokiaren ideia lehiaketan Auzolana pilotalekua ez botatzeko “aukera” ere emango duela jakinarazi berri du. Proiektuaren inguruan beharrezko “kontsentsua” lortzeko mugimendu garrantzitsu bezala aurkeztu du.

Auzolana pilotalekua kudeatzen duen Txapa Ahotsa asanbladatik, argi adierazi nahi dugu egiazko mugimendurik ez dagoela udaletxearen jarreran. Hilabeteotan euskalgintza eta auzogintzako eragileekin hitz egitean, eta bereziki asteotako posizionamendu publikoetan argi ikusi den bezala (Lazarraga Elkartea, EH Bildu, gu geu) udaletxea bakarrik dago Auzolana pilotalekua eraisteko bere asmoan. Bakardade horren jakitun, udal-gobernuak pausu bat ematen duela irudikatu nahi izan du. Baina ez dago pausurik. Zuzenean ezin, eta bere nahia inposatzeko zeharkako bide bat da aurkeztu duena, aurpegi atseginagokoa.

auzolana6

Nola izan daiteke lehiaketarako baldintza-agiri bakarrean bi aukerak ematea? Gaur gaurkoz proposatzen diren dimentsioekin, Antzokiak frontoiaren espazioa hartzen du halabeharrez. Zertarako balio du orduan Auzolana ez eraisteko “aukera” ematea arkitektoei? Nork erabakiko du aurkeztutako proiektuen artean? Ez dakigu. Zer irizpideren arabera? Ez dakigu. Inposaketa politikoa arrazoi teknikoen atzean mozorrotzeko amarrua ikusten dugu ustezko mugimendu honen atzean.

Dioen bezala egiazki kontsentsua nahi badu, oso erraz dauka udal-gobernuak. Egin kasu auzoko eta euskararen arloko eragileei, errespetatu gure jarrera: Utzi frontoia Antzokiaren ideia-lehiaketaren planoetatik kanpo. Utzi Auzolana pilotalekua bere proiektua bakean garatzen, zortzi urteotan egin duen bezala.

Gasteizen, 2017-1-18

Txapa Ahotsa Asanblada

auzolana3

APARENTAR MOVIMIENTO, SIN MOVERSE. EL EQUIPO DE GOBIERNO ESTÁ SÓLO Y CONTINÚA POR EL CAMINO DE LA IMPOSICIÓN.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento acaba de anunciar que dará la “opción” de no derribar el fronton en el pliego de condiciones para el concurso de ideas del Gasteiz Antzokia. Lo ha presentado como un movimiento importante de cara a conseguir el “consenso” que el proyecto requiere.

Desde la asamblea Txapa Ahotsa que gestiona el frontón Auzolana, queremos expresar con claridad que este anuncio no supone ningún movimiento real. Tal y como hemos podido comprobar a lo largo de estos meses hablando con colectivos del barrio y euskaltzales, y sobre todo estas últimas semanas con varios posicionamientos públicos,(Lazarraga Elkartea, EH Bildu, Asamblea Txapa Ahotsa) el ayuntamiento está sólo en su intención de derribar Auzolana. Consciente de esa soledad, el equipo de gobierno ha querido representar un paso. Pero no existe tal paso. Visto que directamente no le es posible, lo que ha presentado es un camino indirecto, de cara más amable, para tratar de imponer el mismo objetivo.

¿Cómo es posible dar dos opciones en un sólo pliego de condiciones? Con las dimensiones contempladas a día de hoy, el Antzokia ocupa necesariamente el espacio del frontón. ¿De qué sirve entonces dar la “opción” de no derribar Auzolana a los arquitectos y arquitectas? ¿Quién decidirá entre los proyectos presentados? Lo desconocemos. ¿En base a qué criterios? Lo desconocemos. Tras esta supuesto movimiento, vemos una treta para disfrazar de decisión técnica una imposición política.

auzolana4

Si, tal y como asegura, realmente busca el consenso, el equipo de gobierno lo tiene muy fácil. Que haga caso a lo expresado por agentes euskaltzales y del barrio, que respete nuestra decisión: que deje el frontón fuera de los planos para el concurso de ideas. Que deje al frontón Auzolana desarrollar su proyecto en paz, tal y como venimos haciendo durante más de ocho años.

Gasteiz, 2017-1-18


auzolana2
auzolana5

auzolana1